Når børn bevæger sig forskelligt…

Børne fysioterapeut

Børn har en naturlig lyst til at bevæge sig. Børn i alderen 0 til 4 år bevæger sig spontant, og når de bevæger sig, udvikler de sig motorisk og får en fornemmelse af egen krop og samtidig hvilke begrænsninger kroppen kan have. Samtidig giver bevægelse barnet gode erfaringer med at bruge kroppen og det fremmer lysten til at blive ved med at bevæge sig. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne og til at skabe kontakt til andre. Derfor er det vigtigt, at børn får mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen. 

Den motoriske udvikling

Allerede fra fødslen kan man som forældre være med til at styrke sit barn i den motoriske udvikling. En stor del af barnets motoriske udvikling afhænger af hvilke udfordringer barnet præsenteres for. Jo oftere dit barn bliver udfordret motorisk og bevæger sig på forskellige måder, jo større mulighed er der for, at det får erfaringer med forskellige bevægelser, som barnet kan sætte sammen og bruge til nye bevægelser. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at dit barn har tilpas med udfordrende, varierede muligheder for at bevæge sig i hverdagen, så det lærer mange forskellige bevægelser. Ved at motivere dit barn til at ligge på maven, trille, ligge på siden, krybe og kravle, kan du dermed stimulere barnets udvikling. 

Et barn der har en god motorik, har større mulighed for at få en positiv oplevelse af sin krop og det den kan. Det giver barnet bedre forudsætninger for at lege aktivt med andre børn, og det styrker barnets forudsætninger for at bevæge sig. Derudover er der større mulighed for, at børn gerne bevæger sig senere i livet, hvis det har gode oplevelser og erfaringer med at bruge kroppen.

Små bevægelser

Der er stor forskel på, hvad barnet kan med sin krop i forhold til, hvor gammelt det er. Først lærer barnet at løfte og holde sit hoved og dreje det fra side til side, få styr på skuldre og overkrop og efterhånden kommer de store bevægelser som at trille rundt fra mave til ryg, sætte sig op på numsen og kravle. Når det gælder de små bevægelser, starter barnet først med at gribe om ting fx sin rangle, en sut og en ske. Senere begynder barnet at øve sig i at samle ting op med fingrene fx sit legetøj og maden på tallerken.

Hertil skal også fremhæves, at børn ikke er ens – og børn har forskellige kompetencer og udviklingspotentialer. Hvert eneste barn er og bliver påvirket af de omgivelser og miljø som det er vokset op i hos de nære voksne, som også er forskellige og lever livet på deres egen måde. Hvert enkelt barn kan derfor have forskellige forudsætninger for at bevæge sig og udforske verdenen. Hvis der ved et barn opleves motoriske udfordringer eller ikke kan følge med de andre børn, kan der være flere faktorer der spiller ind for barnets udvikling. Derfor er det også vigtigt at understrege, at man som forældre kan give vores børn gode forudsætninger til at udvikle sig, men samtidig kan der også være andre faktorer der kan spille ind i barnets liv, som man som forældre ikke kan være herre over. 

Få en konsultation

Hvis man som forældre er i tvivl eller oplever motoriske udfordringer hos sit barn, kan man få en konsultation hos en børnefysioterapeut som vil undersøge barnet og vejlede forældre i at komme videre med barnets motoriske udvikling.